מדיניות פרטיות

האתר "לחיות אבל אחרת" (להלן: "האתר") מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש האתר במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף בעת השימוש באתר.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

האתר נעזר בחברות חיצוניות (כגון google analitics) שאוספות נתונים מהאתר, ומספקות לו ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. חברות אלו אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר, מילות החיפוש בהן השתמשו באתר או בכדי להגיע לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, ונועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. מידע זה כולל מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.

מסירת פרטים לאתר

בעת השארת תגובה באתר או יצירת קשר עם הכותבים באתר (דרך הדף "צור קשר"), תתבקש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי, שם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

כאשר אתה מוסר פרטים אישים של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לאתר, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.

הפרטים שמסרת ישמרו במאגר הנתונים באתר כמו גם בשרת דוא"ל חיצוני המשמש את הכותבים באתר. (למשל, אם יצרת קשר עם כותבי האתר דרך הדף "צור קשר", הפרטים שמילאת ישלחו לכתובת הדוא"ל של כותבי האתר ויישמרו שם).

השימוש במידע

המידע שבאתר ישמש למטרות המפורטות להלן:

• כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;

• כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

• ליצירת קשר אתך כשכותבי האתר סבורים שקיים צורך בכך;

• לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

• לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

• לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

• במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או תקנון לשירות באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;

• אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

• כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר;

• בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

• אם האתר יעביר את פעילותו למסגרת אחרת – למשל לשרת אינטרנט אחר או לכתובת URL אחרת;

שינויים במדיניות הפרטיות

האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.